Popsector Rotterdam betaalt rekening WATT

Tijdens de laatste commissie vergadering JOCS (Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport) is wederom besproken wat er met het budget gaat gebeuren dat gereserveerd was voor WATT en dus voor de Popsecotor.

Er staat voor 2011 en 2012 jaarlijks ongeveer € 1.200.000 in de begroting waarvan € 400.000 is ‘geoormerkt’ als programmeringsbudget. Dit laatste bedrag wordt door DKC beschikbaar gemaakt als projectsubsidie aanvragen kan tot 1 juli 2011.

Het resterende bedrag wordt door wethouder Laan gereserveerd voor de juridische claims die de gemeente boven het hoofd hangen. Hoe groot de reservering is kon zij naar eigen zeggen niet in de openbaarheid brengen in verband met de invloed die dat zou hebben op de rechtszaak. Dit is vreemd omdat het uiteindelijk toch ook in de begroting opgenomen moet worden die door de raadsleden moet worden goedgekeurd en die openbaar is.

Ik heb er in mijn inspreek minuutjes voor gepleit dat het bedrag alsnog voor de sector beschikbaar zou komen. Juist op dit moment is de popsector er niet bij gebaat dat het budget verder wordt beperkt. Hoewel uiteindelijk de raadsleden (uw volksvertegenwoordigers) de budgetten bepalen blijft het mij onduidelijk hoe zij hier tegenover staan. Ik heb een aantal van hen per mail gevraagd wat hun standpunt daarover is maar heb tot op heden geen antwoord mogen ontvangen. Het zal er dus op neerkomen dat de sector, die je toch moeilijk verantwoordelijk kan houden voor het fiasco WATT zelf de rekening gepresenteerd krijgt.

Opvallend is ook dat er eigenlijk helemaal geen geluid uit de sector zelf komt. De stem van onze sector klinkt zwak in het stadhuis. Dat zou een van de taken moeten worden van de onafhankelijk poporganisatie waar wijal geruime tijd voor pleiten. De popsector komt er immers bekaait af als je het afzet tegen de cultuurparticipatie in onze stad. Gelukkig hebben inmiddels een aantal partijen zich uitgesproken voor het idee van een onafhankelijke poporganisatie. Zo kwam Jos Verveen van D66 met een eigen voorstel voor een ‘popgenie’ en zijn er van SP tot Leefbaar medestanders te vinden. De wethouder en raadsleden zijn voornemens een werkbezoek te brengen aan Den Haag om zich daar te laten informeren over het functioneren van Haagse poporganisaties Musicon en het HPC.

Het is nu zaak als sector hier bovenop te blijven zitten nu we de mogelijkheid hebben daadwerkelijk iets te verbeteren. Iets wat eigenlijk sinds de jaren 70 in Rotterdam niet is gelukt. Laat u horen!

Uiteraard zal ik het hier weer melden als er nieuws is.

Hans Mosselman