Wethouder Antoinette Laan en Hans Mosselman

Gemeente dreigt popsector nieuwe klap te geven

Daar verschijnt dan opeens zo’n berichtje. Iemand die de afgelopen weken koortsachting is bezig geweest met een aanvraag bij de dienst kunst en cultuur (DKC) wees me erop. Project- en jaarsubsidies geblokkeerd staat erboven. Lees het bericht hier

Van de gereserveerde gelden voor WATT, zo’n 1,2 miljoen zou €400.00 beschikbaar komen voor de popsector om de klap een beetje op te vangen. Dit bedrag was ‘geoormerkt’ zoals dat in ambtelijk jargon zo mooi heet als programma budget. De rest van het bedrag is gereserveerd voor de juridische claim die de gemeente boven het hoofd hangt in het kader van ‘onbehoorlijk bestuur’ inzake WATT.

Ondergetekende heeft ervoor gepleit ook dat geld voor de sector te bestemmen maar er is anders beslist. Hoewel ik het toch een beetje voel als dat de sector (mede) de rekening betaalt van het geklungel van een paar ambtenaren kan je daar in deze moeilijke tijden voor de gemeente misschien mee leven. Nu dreigt echter ook die €400.000 de sector te worden ontnomen.

Er zijn 3 redenen waarom ik me hier zo druk over maak.

1. Dit geld was al geoormerkt en dus bestemd voor de sector. Afspraak is afspraak.

2. De indien termijn om aanspraak te maken op deze gelden is 1 juli 2011, over een paar dagen dus. Veel mensen hebben veel tijd in aanvragen gestoken en als mijn vrees bewaarheid wordt dan is dat allemaal voor niets geweest.

3. Juist nu moet er geld naar inhoud en programma. We kunnen denk ik allemaal een hele lijst van onzinnige dingen opnoemen waarop je eerder zou kunnen bezuinigen. En nee ik zal niet weer over het Urban Culture Podium beginnen maar het schoot me toch weer even te binnen. Hoeveel miljoen was het ook al weer?

Er zijn een aantal partijen die deze gang van zaken gelukkig ook niet netjes vinden. Ik kreeg van Jos Verveen (D66) net een berichtje dat hij voornemens is een motie in te dienen om het geld alsnog beschikbaar te maken voor de sector.

Er zijn echt nog wel mensen die zich druk maken om de geloofwaardigheid van de overheid maar de vraag is of het er genoeg zijn. Het is duidelijk dat als culturele ondernemer de gemeente een lastige partner is. Reden temeer om daarom beter samen te werken en onze expertise te delen. Binnenkort zal de Cultuurbrigde met een concreet voorstel komen om hier een begin mee te maken.

Uiteraard zal ik met een mengeling van belangstelling en ongenoegen voor u volgen hoe het afloopt met die € 400.00 en mij hier weer melden als dat nodig is. Ik kijk uit naar de dag dat ik hier een vrolijk berichtje kan plaatsen ;)

Hans Mosselman